Om jämställdhet och feminism.

 
Låt oss komma överens om definitionerna av begreppen jämställdhet och feminism. Jag citerar några stycken ur artiklarna jämställdhet och feminism på ne.se, med enkelt språk (egen understrykning):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
"jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det gäller arbete, utbildning, inflytande i politiken, ansvar för barn med mera. Ett exempel på jämställdhet är att kvinnor och män får samma lön när de gör samma arbete.
 
Man brukar skilja mellan formell jämställdhet och reell jämställdhet. Formell jämställdhet innebär att det inte finns några formella eller rättsliga (som har att göra med lagar) hinder för jämställdhet. Reell jämställdhet uppnås däremot först när män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i praktiken."


Foto: Amalia Eklund

"feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse. Feminismen utgår från att kvinnor i allmänhet har en sämre ställning än män. Den situationen tycker feminismen behöver ändras. En person som håller med om detta kallas feminist.

Män har till exempel mer makt inom politiken och på andra arbetsplatser. Kvinnor har också ofta lägre lön än män, ibland trots att de gör samma arbete. Kvinnorna sköter mer av arbetet i hemmet, till exempel städningen, matlagningen och uppfostran av barnen. Kvinnors utseende bedöms oftare än mäns och kan ibland verka vara det viktigaste de har. Det bidrar massmedier, reklam och modeindustrin till. Den allra tydligaste formen av förtryck är olika typer av våld mot kvinnor.

Olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar orsakerna till det här på olika sätt. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. En del feminister menar att kvinnornas sämre ställning kan försvinna genom politiska förändringar och nya lagar. Andra anser att det inte räcker utan att man måste förändra hela samhället totalt."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Några enkla slutsatser vi kan dra av detta:

- Sverige är jämställt formellt sätt
- Sverige är inte jämställt reellt sett
- Feminism handlar om jämställdhet

 
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar: